نهالستان پارس،فروش نهال،خرید نهال،بذر درختان میوه

نهالستان پارس،فروش نهال،خرید نهال،بذر درختان میوه

نهالستان پارس واقع در خراسان رضوی شهر مشهد با سابقه 30سال فعالیت در زمینه تولید ارقام نهال میوه پیوندی اصلاح شده از نظر پایه و واریته شامل پایه رویشی پاکوتاه و زودبارده ،پایه های رویشی میوه، مقاوم به خشکی و کم آبی،پایه های GN وGF677 برای انواع هلو ،نهال  شلیل و بادام، OHF Clonals گلابی، کشت بافتی، گزیلا، نهال گلابی پیرودوآرف —پایه OHF –پایهPyrodwarf،فروش نهال غیر مثمر# نهال زرشک، نهال عناب# فندق استرالیایی# ماکادمیا# سیب انگلیسی ردلاو،سیب توسرخ، فروش گردو اصلاح شده،پیوندی، نهال گردوزودبازده، نهال گردوخوشه ای، نهال گردوآمریکایی، نهال گردوپکان، نهال زردآلو دیرس جعفری، نهال بادام دیرگل مقاوم به سرما، نهال بادام شکوفه، نهال بادام فرانسیس

نهال بادام دیرگل،درخت بادام دیرگل،نهالستان پارس
نهال بادام دیرگل،درخت بادام دیرگل،نهالستان پارس

به،نهال به،درخت به،به اصفهان،به نیشابور،نهالستان پارس
به،نهال به،درخت به،به اصفهان،به نیشابور،نهالستان پارس

نهال زالزالک،زالزالک قرمز،زالزالک زرد،زالزالک پیوندی،نهالستان پارس
نهال زالزالک،زالزالک قرمز،زالزالک زرد،زالزالک پیوندی،نهالستان پارس

نهال گیلاس-گیلاس تک دانه مشهد-گیلاس سیاه-گیلاس فرانسوی-نهالستان پارس
نهال گیلاس-گیلاس تک دانه مشهد-گیلاس سیاه-گیلاس فرانسوی-نهالستان پارس

نهال انگور،مو،نهال انگور سیاهاانگور بیدانه،انگور شرابی
نهال انگور،مو،نهال انگور سیاهاانگور بیدانه،انگور شرابی

نهال سیب،سیب سبز،سیب گرین اسمیت
نهال سیب،سیب سبز،سیب گرین اسمیت
نهالستان پارس،نهالفروشی،treeshop-Tsale tree
نهالستان پارس،نهالفروشی،treeshop-Tsale tree
نهالستان پارس،نهالفروشی،treeshop-Tsale tree
نهالستان پارس،نهالفروشی،treeshop-Tsale tree

بذر گلابی درگزی،بذر سیب،بذر هلو،بذر البالو تلخه،بذرتوت،بذرآلوچه

 

 

ارقام نهال سنجد (2)
ارقام نهال عنابtree Jujube (3)
ارقام نهال گوجه سبز Greengage (2)
ارقام نهال گیلاس Cherry (5)
بذرو قلمه درختان مثمرو تزئینی (14)
پیوندک (1)
ارقام نهال ذغال اختهCornus mas (1)
ارقم نهال کاج،tree Pine (4)
ارقام نهال فندق،Hazelnut (2)
ارقام نهال هلو ،tree Peach (7)
ارقام نهال آلوtree Plum (19)
ارقام بوته گل،flower (4)
ارقام نهال انار Pomegranate (2)
نهال بری (8)
پرفروشترین های نهال میوه (43)
ارقام نهال جهت تجارت چوب (2)
ارقام نهال ازگیل (3)
ارقام نهال انگورGrape (3)
ارقام نهال بادام (5)
مباحث آموزشی (6)
دیگر محصولات و خدمات (88)
درختان جهت طراحی فضای سبز (19)
درختان گرمسیری (2)
ارقام نهال سماق خوراکی (1)
ارقام نهال توت (1)
ارقام نهال خرمالو (2)
ارقام نهال فلفل (2)

ارقام نهال سماق خوراکی (1)
ارقام نهال توت (1)
ارقام نهال خرمالو (2)
ارقام نهال فلفل (2)

 

نهالستان مشهد-نهالستان پارس09159157465–09152157465

نهالستان مشهد-نهالستان پارس09159157465–09152157465

نهالستان پارس تولید کننده ارقام نهال میوه اصلاح شده پیوندی ارقام نهال چند میوه -نهال گردو خوشه ای،گردو کانادایی،گردو پیوندی چندلر -گردو کشت بافت -نهال گلابی اسپادانا-نهال گیلاس تک دانه مشهد-نهال بادام دیرگل مقاوم به سرما– درخت توت قیسی- زرشک- عناب- پیاز زعفران- توت موزی-تمشک بی خار-انگور طعم دار- زغال اخته-بلوبری-پالونیا-ارقام نهال زردالو -درختان مثمر و غیر مثمر مقاوم به کم آبی و خشکی نشانی ما خراسان رضو ی- شهر مقدس مشهد-نهال پایه های رویشی-نهال پایه رویشی-نهال کشت بافت- نهال تک شاخه- گلابی پیرودوارف-گیلاس پایه گزیلا-09159157465–09152157465

نهالستان پارس مشهد،خراسان رضوی-شهر مشهد

تولید و عرضه نهال میوه پیوندی- پایه رویشی

نهالستان پارس
نهالستان پارس

نهال گیلاس-گیلاس تک دانه مشهد-گیلاس سیاه-گیلاس فرانسوی-نهالستان پارس
نهال گیلاس-گیلاس تک دانه مشهد-گیلاس سیاه-گیلاس فرانسوی-نهالستان پارس

بذر بلوبری
بذر بلوبری

 

نهالستان پارس،فروش نهال،خرید نهال،بذر درختان میوه

نهالستان پارس،فروش نهال،خرید نهال،بذر درختان میوه

نهالستان پارس واقع در خراسان رضوی شهر مشهد با سابقه ۳۰سال فعالیت در زمینه تولید ارقام نهال میوه پیوندی اصلاح شده از نظر پایه و واریته شامل پایه رویشی پاکوتاه و زودبارده ،پایه های رویشی میوه، مقاوم به خشکی و کم آبی،پایه های GN وGF677 برای انواع هلو ، شلیل و بادام، OHF Clonals گلابی، کشت بافتی، گزیلا، پیرودوآرف —پایه OHF –پایهPyrodwarf،فروش نهال غیر مثمر# زرشک، عناب# فندق استرالیایی# ماکادمیا# سیب انگلیسی ردلاو،سیب توسرخ، فروش نهال گردو اصلاح شده،پیوندی، زودبازده، خوشه ای، نهال گردوآمریکایی، نهال گردوپکان،نهال  زردآلو دیرس جعفری، نهال بادام دیرگل مقاوم به سرما،نهال بادام شکوفه، فرانسیس

بذر گلابی درگزی،بذر سیب،بذر هلو،بذر البالو تلخه،بذرتوت،بذرآلوچه

بذرآلبالو تلخ
بذرآلبالو تلخ

نهالستان پارس
نهالستان پارس

نهال بادام دیرگل،درخت بادام دیرگل،نهالستان پارس
نهال بادام دیرگل،درخت بادام دیرگل،نهالستان پارس

نهال گیلاس-گیلاس تک دانه مشهد-گیلاس سیاه-گیلاس فرانسوی-نهالستان پارس
نهال گیلاس-گیلاس تک دانه مشهد-گیلاس سیاه-گیلاس فرانسوی-نهالستان پارس

بذر بلوبری
بذر بلوبری