X
    Categories: آموزش کاشت پیاز زعفرانپیاز زعفرانپیاز زعفران،نهالستان پارسٰ-قیمت پیاز زعفران

زمین مناسب برای کاشت پیاززعفران-فروش پیا ززعفران

زمین مناسب برای کاشت پیاززعفران-فروش پیا ززعفران
پیاز زعفران می تواند در هر خاکی رشد کند؛اما بهترین خاک برای رشدپیاز زعفران خاک رسی شنی است.(یعنی سه قسمت رسی ویک قسمت شنی)زمینی که برای پیاز زعفران انتخاب میشود،باید حد اقل برای مدت 4 سال زراعی به کاشت پیاززعفران اختصاص داده شود
آماده سازی زمین برای کشت:پیاز زعفران
در اوایل بهار،کودحیوانی پوسیده را به خاک بدهید؛سپس وغتی که خاک ،گاورو شد ،یعنی رطوبت خاک برای شخم مناسب شد،زمین را شخم بزنید تا کود با خاک مخلوط شود.اگربه هنگام شخم زدنزمین دارای کلوخ بود، با استفاده از ماله کلوخ ها را خرد وسطح زمین را صاف وهموار کنید؛سپس با فاصله دو هفته ،زمین را با گاوآهن در جهت عمود بر جهت شخم قبل،مجدداٌ شخم بزنید؛بعد از اینکه عملیات خاکورزی به خوبی انجام شد،زمین را کرت بندی کنید،یا اینکه با استفاده از وسایل مکانیکی مانند فاروئر،زمی را به صورت فارو در آورید.ابعاد کرت ها بستگی به شیب زمین دارد. در کشت جوی وپشته ای فاصله جوی هه از یکدیگربه طور متوسط 30-40 سانتی متر است.
در خرداد ماه در صورت مشاهده علف های هرز ، با آنها به صورت مکانیکی ویا بااستفاده از وسایل شخم سطحی مبارزه کنید.

آموزش کاشت پیاز زعفران-فروش پیاز زعفران
آموزش کاشت پیاز زعفران-فروش پیاز زعفران زمان آبیاری پیاز زعفران-فروش پیاز زعفران مرغوب
آموزش کاشت پیاز زعفران-فروش پیاز زعفران
زمان مناسب جهت کاشت زعفران-فروش پیاز زعفران

جهت خرید پیاز زعفران مرغوب با ما تماس بگیرید09159157465–09152157465

admin :نهالستان پارس،عرضه نهال پیوندی اصلاح شده،آدرس نهالستان پارس،خراسان رضوی،مشهد مقدس کلیه تولیدات نهالستان پارس به تمام نقاط کشور در سریعترین زمان ممکن قابل ارسال است کلیه اقدامات در نهالستان پارس توسط افراد مجرب با سابقه طولانی در این زمینه انجام میگیرد،نهالستان پارس از باسابقه ترین نهالستان در محیط اینترنت میباشد