نهالستان پارس،فروش نهال،خرید نهال،بذر درختان میوه

نهالستان پارس،فروش نهال،خرید نهال،بذر درختان میوه

نهالستان پارس واقع در خراسان رضوی شهر مشهد با سابقه 30سال فعالیت در زمینه تولید ارقام نهال میوه پیوندی اصلاح شده از نظر پایه و واریته شامل پایه رویشی پاکوتاه و زودبارده ،پایه های رویشی میوه، مقاوم به خشکی و کم آبی،پایه های GN وGF677 برای انواع هلو ،نهال  شلیل و بادام، OHF Clonals گلابی، کشت بافتی، گزیلا، نهال گلابی پیرودوآرف —پایه OHF –پایهPyrodwarf،فروش نهال غیر مثمر# نهال زرشک، نهال عناب# فندق استرالیایی# ماکادمیا# سیب انگلیسی ردلاو،سیب توسرخ، فروش گردو اصلاح شده،پیوندی، نهال گردوزودبازده، نهال گردوخوشه ای، نهال گردوآمریکایی، نهال گردوپکان، نهال زردآلو دیرس جعفری، نهال بادام دیرگل مقاوم به سرما، نهال بادام شکوفه، نهال بادام فرانسیس

نهال بادام دیرگل،درخت بادام دیرگل،نهالستان پارس
نهال بادام دیرگل،درخت بادام دیرگل،نهالستان پارس

به،نهال به،درخت به،به اصفهان،به نیشابور،نهالستان پارس
به،نهال به،درخت به،به اصفهان،به نیشابور،نهالستان پارس

نهال زالزالک،زالزالک قرمز،زالزالک زرد،زالزالک پیوندی،نهالستان پارس
نهال زالزالک،زالزالک قرمز،زالزالک زرد،زالزالک پیوندی،نهالستان پارس

نهال گیلاس-گیلاس تک دانه مشهد-گیلاس سیاه-گیلاس فرانسوی-نهالستان پارس
نهال گیلاس-گیلاس تک دانه مشهد-گیلاس سیاه-گیلاس فرانسوی-نهالستان پارس

نهال انگور،مو،نهال انگور سیاهاانگور بیدانه،انگور شرابی
نهال انگور،مو،نهال انگور سیاهاانگور بیدانه،انگور شرابی

نهال سیب،سیب سبز،سیب گرین اسمیت
نهال سیب،سیب سبز،سیب گرین اسمیت
نهالستان پارس،نهالفروشی،treeshop-Tsale tree
نهالستان پارس،نهالفروشی،treeshop-Tsale tree
نهالستان پارس،نهالفروشی،treeshop-Tsale tree
نهالستان پارس،نهالفروشی،treeshop-Tsale tree

بذر گلابی درگزی،بذر سیب،بذر هلو،بذر البالو تلخه،بذرتوت،بذرآلوچه

 

 

ارقام نهال سنجد (2)
ارقام نهال عنابtree Jujube (3)
ارقام نهال گوجه سبز Greengage (2)
ارقام نهال گیلاس Cherry (5)
بذرو قلمه درختان مثمرو تزئینی (14)
پیوندک (1)
ارقام نهال ذغال اختهCornus mas (1)
ارقم نهال کاج،tree Pine (4)
ارقام نهال فندق،Hazelnut (2)
ارقام نهال هلو ،tree Peach (7)
ارقام نهال آلوtree Plum (19)
ارقام بوته گل،flower (4)
ارقام نهال انار Pomegranate (2)
نهال بری (8)
پرفروشترین های نهال میوه (43)
ارقام نهال جهت تجارت چوب (2)
ارقام نهال ازگیل (3)
ارقام نهال انگورGrape (3)
ارقام نهال بادام (5)
مباحث آموزشی (6)
دیگر محصولات و خدمات (88)
درختان جهت طراحی فضای سبز (19)
درختان گرمسیری (2)
ارقام نهال سماق خوراکی (1)
ارقام نهال توت (1)
ارقام نهال خرمالو (2)
ارقام نهال فلفل (2)

ارقام نهال سماق خوراکی (1)
ارقام نهال توت (1)
ارقام نهال خرمالو (2)
ارقام نهال فلفل (2)